De Vogelmuit

 

Zondag 21 januari 2018

idCollectief Kunstkring Hamme presenteert

Lisa Malfliet & Leen Huysmans
beeldend kunstenaars

Christina Guirlande & Etienne Colman
dichters

in het project: “DE VOGELMUIT”
op zondag 21 januari om 11 uur

Voorstelling bibliofiele dichtbundel en eendaagse expositie met de taal als geklapwiek en vleugel als uitgangspositie.
Aansluitend nieuwjaarsreceptie waartoe u van harte wordt uitgenodigd
De leden van de vriendenkring die hun lidmaatschap voor 2018 vernieuwd hebben (zilveren en gouden handdruk) krijgen het boek als premie. 

De vogelmuit is de titel van de eerste uitgave die het idCollectief dit jaar in eigen beheer uitgeeft. Traditiegetrouw is deze bundel een perfecte symbiose tussen woord en beeld, nu tussen twee dichters en twee beeldend kunstenaars van onze vereniging, gefocust op ’t alderwonderste vertoog rondom in den blauwen schemel van den schoonen voglenwereld, zoals priester-dichter Guido Gezelle in 1855 dichtte. Een speels en frivool klankbord dat navolging heeft gekregen in deze dichtbundel. De memorabele expositie De dans van de zwaan als thematisch gegeven voor de 10de editie van het Jardin d’amisproject mag als oorzaak en gevolg van De vogelmuit beschouwd worden. Herinneringen zijn steeds een zegen. Niet enkel de zwaan als symbool voor elegantie en harmonie kreeg toen bestaansrecht, maar Christina Guirlande en Etienne Colman namen tijd en pen ter harte om de relatie tussen mens en vogel intenser te observeren en te registreren. Leer mij de taal van geklapwiek en vleugel. Daarmee raakt Guirlande de essentie aan die in ieder van ons schuilt: het verlangen lichter dan lucht te zijn en vrij als een vogel door de hemel te kunnen vliegen, onze droombeelden achterna. In collega Etienne Colman vond zij een bondgenoot die zich als een volleerd vogelaar profileerde. Zijn bijzondere opmerkingsgeest moet beslist niet onderdoen voor Gezelle’s determinatievermogen, doch de auteur beseft overduidelijk dat romantische natuurbeleving en moderne poëzie geen communicerende vaten zijn. Wie nooit omhoog kijkt, mist veel! En deze conclusie is hun beider boodschap. Vogels spotten betekent opwinding, aantrekkingskracht, avontuur, verbeelding, kennis, voldoening. Met andere woorden, steeds een beetje reizen met gedachten in de wolken; kortom een adrenalinekick die ook de beeldend kunstenaars Leen Huysmans en Lisa Malfliet ondergingen toen ik hen vroeg naar een plastische invulling voor deze nieuwe bundel. Kunst en vogels, twee competenties in twee disciplines met persoonlijke inslag benaderd en toch wonderlijk harmonieus met elkaar verzoend. De schone kunst van het woord en het beeld op gelijke voet behandeld, niet enkel als voer voor een ornithologische discipline, maar veeleer voor een andere manier van kijken naar en beleven van kunst èn van de natuur. De bundel is verkrijgbaar in de galerie.