Winterstop

 

Winterstop

De galerie last nu even een winterstop in. Tijd om alles op een rij te zetten en tot bezinning te komen. Ondanks de hectische sfeer en de veelal trieste nieuwsmeldingen van aanslagen, vluchtelingen en rampen, wensen wij u toch allen een hoopvol en vredelievend jaar. Een tof jaar vol kunstinitiatieven en cultureel erfgoed met een oog op de toekomst. Kan kunst de wereld redden is een vraag die al ettelijke keren is gesteld. Wellicht niet, maar vermits kunst de meest intieme uiting van het individu en haar omgeving is, kan het alvast een aanknopingspunt zijn tot een meer humanere samenleving. In deze optiek maken wij van de stilte dankbaar gebruik om de nodige voorbereidingen te treffen voor het nieuwe tentoonstellingsseizoen dat terug van start gaat op zondag 4 maart 2018.

 

Voor een overzicht klikt u verder door naar onze komende activiteitenkalender.