Toetreden tot onze vereniging?

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Beste kunstvriend(in),

Dit boekjaar heeft de eindspurt naar de eindejaaractiviteiten ingezet en gewoontegetrouw bezorgen wij u rond dit tijdstip de uitnodiging tot hernieuwing van het lidmaatschap of – waarom niet – wilt u als nieuw lid toetreden tot de vereniging. 

Onze vriendenkring rond de galerie wil kunstbeleving voor een groot publiek stimuleren en verder uitbouwen, ook tijdens het komend jaar. In deze context hebben wij een gevarieerd programma uitgetekend met enkele markante tentoonstellingen, exclusieve atelierbezoeken, daguitstappen, rondleidingen, lezingen, poëziemomenten, gesprekken met kunstenaars, publicaties, kunstreizen. Een greep uit dit rijke overzicht: een groepsexpo gebaseerd op de laatste brief van Vincent van Gogh; een confrontatie tussen schilderkunst en fotografie op het thema van het stilleven vandaag; het Jardin-project krijgt haar 12de vervolgverhaal nu toegespitst op ritme, dans en beweging; een bezoek aan het keramiekatelier van Rudy Burm, een aperitiefconcert opgevat als een initiatie in de jazzwereld; een hommage aan ons overleden lid Frans Van Kerckhove. Voeg daar nog een aantal leden toe die zich volop voorbereiden voor een individuele expositie en onze kalender begint aardig vol te staan. En zo hoort het ook te zijn. De kunstscène in Hamme leeft en wij willen u hiervan regelmatig op de hoogte houden. Tenminste, als u lid bent.

Dus twijfel niet en wordt vandaag nog kunst-V.I.P van het Hamse Collectief !

Kies de formule die bij u past :

  • Bronzen handdruk kost € 25  (Een tweede lidmaatschap binnen hetzelfde gezin kost € 10 extra)
  • Zilveren handdruk: als steunend lid betaalt u € 35 (om als echtpaar te kunnen genieten van de diverse voordelen, is ook hier de regel van € 10 hier van toepassing)
  • Gouden handdruk: beschermend lid bent u voor € 50. (dezelfde regel van € 10  geldt ook hier)
  • Diamanten handdruk is bedoeld voor sponsors, vanaf € 100 op jaarbasis.

De zilveren en gouden handdruk geven bovendien recht op een premieplaat. Voor 2018 blijven we de samenspraak tussen beeld en woord trouw. Een dichtbundel op het thema van een vogelgalerij is in de maak met gedichten van Christina Guirlande en Etienne Colman, opgeluisterd met tekeningen van Lisa Malfliet en Leen Huysmans. Het kleinood wordt bibliofiel uitgegeven in een oplage beperkt tot het nieuwe ledenaantal.

Voor sponsors geldt een aparte regeling die in samenspraak bekrachtigd wordt.

Betaling van het lidmaatschap kan door overschrijving op rekeningnummer BE76 0682 2523 1195 van idCollectief Hamme, ofwel contant via een bestuurslid of rechtstreeks in de galerie. Bij uw volgend bezoek aan de galerie ontvangt u bundel, lidmaatschapskaart en kalenderoverzicht van de komende activiteiten. Teneinde de administratie vlot te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de storting zo vlug mogelijk uit te voeren, liefst vόόr 31 december.

Wij danken u alvast voor uw trouwe steun en belangstelling voor onze activiteiten en hopen u eerstdaags op onze kunstmanifestaties te mogen begroeten. Noteer alvast de afspraak op 19 november waar we uitpakken met een museale presentatie rond kunst uit de Groote Oorlog. 

Namens het bestuur van idCollectief Kunstkring Hamme
Freddy Huylenbroeck
Coördinator.