De Koolputten

 

Ghisleen Verdickt

 

Deze nieuwe site aan de Mirabrug herbergt niet enkel feest-, restaurant- en overnachtingsfaciliteiten, maar het Groot Huis uit zich ook als cultuurcentrum voor exposities, lezingen en huisconcerten. Na de geslaagde inauguratie met een historisch en plastische kijk op de site zelf – een expositie waar o.a. Katrien Everaert, Leen Huysmans, Monique Daelman, Herman Claus en Luc Verbist een cruciale rol hebben gespeeld – krijgt de Durme als artistieke inspiratie een hoofdrol toebedeeld in de volgende tentoonstelling die van 11 februari tot en met 2de Pinksterdag geprogrammeerd is.

Onder de titel Vier Waasmunsterse meesters & de Durmevallei wordt een selectie schilderijen gegroepeerd van Edmond Verstraeten, Ghisleen Verdickt, Urbain Gerlo en Maurits Tilley. Deze werken onderstrepen de verknochtheid aan de Durmevallei vanuit Waasmunsters gezichtspunt als gemene deler in hun leven en oeuvre. Ze zijn voortdurend obsessioneel aangetrokken geweest door de Durmeboorden, de zompige beemden en uiterwaarden, door het zilvergrijze licht eigen aan dit rivierlandschap, door de donkere sparrenbossen en glooiende weiden op de zandige cuesta, door de eenvoud en alledaagsheid van het dorpsleven achter de dijken. De ongereptheid en de onschuld van dit landelijk aspect hebben de kunstenaars mentaal ook het voedsel gegeven tot impressionistische, symbolistische, fauvistische en expressionistische vertalingen. Waasmunster als kunstenaarsdorp kan wellicht haar oorsprong en identiteit hieraan toeschrijven.

 

Ghisleen Verdickt

 

Edmond Verstraeten

 

 

 Edmond Verstraeten