De pot & ik een tête à tête

  

idCollectief vzw Kunstforum Hamme presenteert

De pot & ik
een tête à tête

 

Zie hier een pot vol vraagtekens, hij spiegelt diep van tegenstrijdigheden. De geschiedenis herrezen in fragmenten. Ieder zoekt zichzelf verloren, gaat
erin verdrinken …

Zo opent Etienne Colman zijn gedicht Een bodemloze pot en deze beginregels schetsen de onderliggende gedachte van deze presentatie: in de stilte van een ding ligt oneindig diep te wachten wat niet wordt uitgesproken. De link naar het 17 de -eeuwse stilleven ligt voor de hand. De metaforische beeldrijke leidraad was toen het gangbare recept voor een elegante beeldverklaring: bijwerck dat bedektlijck iets verklaert. In de kunstgeschiedenis wordt het stilleven vaak ten onrechte onderbelicht. Veelal wordt het bestempeld als een technisch hoogstandje van de kunstenaar. Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat stillevens vaak ook een diepere, symbolische en zelfs persoonlijke betekenis hebben. Van de oude Romeinse muurschilderingen over de 17 de -eeuwse banketjes, de gedekte tafels van de impressionisten, het kubistisch gedachtegoed en de poëtische verstilling van Morandi tot vandaag, blijken de pot, de kom en de schaal hun présence steeds te bestendigen. De pot als stof tot nadenken vormt dan ook de basis voor deze presentatie die wordt ingevuld door 15 beeldend kunstenaars en 5 dichters. De verscheidenheid is groot, zowel in stijl als in medium en materiebehandeling. De omgang met het object verenigt essentie, zin en zintuigen. Het bezielt, is echter ook mysterie, geloofsovertuiging, temperament, sensibiliteit, een innerlijk bewustzijn, in staat om hevige reacties en contrasten teweeg te brengen. Het spirituele flirt onderhuids met het materiële aspect. De intimiteit als introspectie, als een kortstondige ontlading van de ik-persoon op de eigen intieme wereld, verpersoonlijkt door een pot- of een komvorm.

Deelnemende kunstenaars:
Ben Kockelkoren ▫ Christine Berben ▫ Christine Morren ▫ Eric De Vree ▫ Herman Claus ▫ Katrien Everaert ▫ Linde Fobe ▫ Luc Schelstraete ▫ Luc Verbist ▫ Marcel Van Driessche ▫ Patrik Rogiers ▫ Pétra Vanwichelen ▫ Rudy Burm ▫ Rudy Mettepenningen

Dichters: Christine Guirlande ▫ Eric De Vree ▫ Etienne Colman ▫ Hilde De Paepe ▫ Staf De Wilde

Boeiend hierbij is de confrontatie met enkele middeleeuwse pot- en komvormen uit de verzameling van het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters.
De expositie wordt geopend op zaterdag 17 juni om 15 uur in het idCenter, Sint-Jansstraat 27 – Hamme en loopt tot en met 2 juli, elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Foto: potten in wit porselein van Katrien Everaert.