De intimiteit van papier

 

van 15 tot 30 april 2023

 

Het gedicht als de kamermuziek van de literatuur. - Werk op papier als de kamermuziek van de beeldende kunst.

 

De voorzitter en de leden
van de Raad van Bestuur van idCollectief vzw hebben het genoegen u uit te nodigen
op de opening van de tentoonstelling

De intimiteit van papier op zaterdag 15 april 2023 om 15 uur in het idCenter voor woord, beeld & geschiedenis Sint-Jansstraat 27 te 9220 Hamme
Toelichting: Freddy Huylenbroeck, voorzitter
Poëzie: De geslepen pen van idCollectief
Muzikaal intermezzo: Marcel Vanhoywe
Officiële opening: Jan De Graef, schepen van erfgoed

 

De tentoonstelling loopt van 16 tot en met 30 april, elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

 

Deelnemende kunstenaars:  

Beeldend
Ben Cloots
Ben Kockelkoren
Christine Morren
Els Vos
Erna Leys
Herman Claus
Hilde Goossens
Jef Mouton
Katrien Everaert
Linde Fobe
Luc Verbist
Lut D’Hondt
Patrik Rogiers
Pétra Vanwichelen
Theo De Wilde
Wilfried Holvoet
Willy Van Eeckhout

Dichtend
Christina Guirlande
Etienne Colman
Hilde De Paepe
Lisette Waterschoot
Patrick Auwelaert
Staf De Wilde

 

De intimiteit van papier als stelregel voor een tentoonstelling. Dan stelt zich de vraag of papier, en dan vooral haar functie als drager voor het woord en het beeld, wel intieme kwaliteiten, voldoende waardigheid, genoeg materialiteit, stoffelijk bewustzijn en beeldkracht bezit of moeten deze verzuchtingen idealiter opgewekt worden door de schrijver, de beeldend kunstenaar, de (boek)drukker? Kunst van de intimiteit, intimiteit als kunst, verankerd met papier als draagvlak. De materialiteit van papier, zowel in economisch standpunt als voor wetenschap en kunst, heeft steeds zijn noden en structurele transformaties gereflecteerd in de loop van de geschiedenis. Dat papier nauw verbonden is met de boekdrukkunst, is een logische analyse. Sinds Johannes Gutenberg in 1455 in Mainz zijn 42-regelige Bijbel drukte met losse loden letters, verbreidde deze uitvinding zich razendsnel over Europa. In het kielzog van de boekdrukkunst ontwikkelde zich evenzeer de prentkunst. Pas in de beginjaren van de 20ste eeuw krijgt papier een meer persoonlijk artistieke invulling, De eigentijdse kunstenaar heeft de erfenis van zijn illustere voorgangers een plaats gegeven in zijn eigen artistieke evolutie. In de textuur van het vel papier als beeldende expressie vindt hij dan ook heel wat reminiscenties uit het verleden om zijn eigen onbeperkte beeldendrang te voeden.

Je bent van harte welkom het resultaat ervan zelf te komen ontdekken. De vernissage in het bijzijn van de kunstenaars vindt plaats op zaterdag 15 april om 15 uur in het
idCenter voor woord, beeld & geschiedenis. Freddy Huylenbroeck, voorzitter van het idCollectief zal zijn visie kenbaar maken en de dichters van De geslepen pen van idCollectief zorgen voor een poëtische verklanking. Het muzikale intermezzo wordt gebracht door Marcel Vanhoyweghen op gitaar. Schepen

Jan De Graef zal officieel het lintje doorknippen, zodat de expositie voor het publiek toegankelijk is.
De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 30 april, telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 18u.
De expositie maakt tevens deel uit van het project Kunst onderweg dat op 30 april maar liefst 15 locaties in Hamme en Waasmunster met elkaar verbindt.

Catalogus is verkrijgbaar.