Video: Lisa Malfiet – Tussen beeldtaal en taalbeeld

 

 

Onder de tonen van een vrolijk muziekje presenteert Lisa Malfliet haar professionele en artistieke aspiraties. Reeds jaar en dag is zij als vormgeefster het digitale brein achter het idCollectief. Logisch dat de werktafel met computer dan ook het eerst in zicht komt. Tenslotte is dit haar plek bij uitstek waar grafisch design, vormgeving, vrije en toegepaste kunst elkaar ontmoeten en bevruchten. De relatie tussen beeldtaal en taalbeeld in de wereld van multimedia, communicatie, publiciteit, mode en de kunstscène vormt haar speerpunt dat zijn neerslag vindt, zowel in eigen creaties op het domein van teken- en schilderkunst, installaties en environment, als in de diverse grafische projecten, designopdrachten en ontwerpen voor drukwerk voor derden. Zij laat ons deelgenoot zijn van de vele tentoonstellingscatalogi, dichtbundels, geschiedkundige naslagwerken en heemkundige studies van haar hand. Letterlijk speelt zij met de ontwerpen voor gelegenheidsdrukwerk, grafische bladen, publicitaire en commerciële kaarten, pamfletten, affiches, … voor bedrijfswereld en verenigingsleven, om ons dan een blik te gunnen op haar verzameling tekeningen, schetsen en studies. De illustraties voor het gemeentelijk gulden boek maken daarvan deel uit. Bladeren in een intiem dagboek. Centraal hierbij staan de vele universele inhouden, voor ieder in de ruimste zin interpretabel en begrijpelijk. Haar esthetische boodschap wordt niet uitgedrukt door destructie, maar door een poëtische karakteristiek met oog voor klassieke schoonheid. De tekeningen voor De vogelmuit vormen het orgelpunt van deze videoschets, een metaforisch poëzie-experiment voor hij die klapt en lacht en kwettert, / vezelt, orgelt, zingt en speelt /lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt om het met de woorden van Gezelle uit te drukken. Een vogelwereld die een frivool sfeertje in haar tekenwerk accentueert. 

Freddy Huylenbroeck