Poëzie: Nieuwslezer in Coronatijden door Patrick Auwelaert

 

In dit tweede digitaal poëziemoment laten wij Patrick Auwelaert aan het woord die als recensent met voorliefde voor beeldende kunst, literatuur en jazzmuziek, zijn kritische blik laat vallen op de vluchtigheid en de impact van de actuele nieuwsgaring, op het televisiebeeld met covid-19-verhaal dat ons reeds 80 dagen lang dagelijks drie- tot viermaal toe aan het scherm kluistert als essentieel tijdverdrijf in deze lockdown. Maar vooral de geijkte professionele houding van de nieuwslezer in het bijzonder tekent hij ten voeten uit. Een doordenker van jewelste, verpakt als innig beeldende poëzie die de letterlijke tweespalt tussen beknelling en onderworpenheid laat exploderen in een obsessief ritme en een afgemeten, weliswaar apocalyptische zeggingskracht. Of de schroom van de testing & tracking tracers erbij zal verbleken, blijft een open vraag.

 

nieuwslezer in coronatijden

militant van de openbare omroep
preekt hij ervaringsdeskundig over
al wat heet van de trillende naald heet


davert de wereld onder zijn voeten
veren zijn schoenen op van een aardschok
zakt hij geaard als een donderroede
geheid metersdiep weg in vaste grond


getest of niet op de opgeruimde set
staand aan een gedesinfecteerde desk
is zwijgen voor hem geen optie en naar
de mond praten bederft de besmette pret


al is nieuws van gisteren nieuws van vandaag
en nieuws van vandaag nieuws van de dag voor
gisteren hij staat paraat als een praatpaal
en registreert het aantal gevallenen


hoe het virus hem in een nekgreep houdt
zwetend achter een masker van schmink
stelt hij niet gerust noch vervalt hij in paniek
hij is de beheerstheid zelf al beeft hij van de schrik

Patrick Auwelaert