Een triumviraat bij toeval

 17 maart - 14 april 2019


Achiel Van Sassenbrouck – Filip De Pillecyn – Joe English 

Documentaire tentoonstelling

De presentatie ontvouwt een beeld van een mogelijke ont - moeting tussen drie kunstenaars, toevallig ontstaan in de loopgraven aan de IJzer tijdens de Groote Oorlog. Joe English, vooral gekend als ontwerper van de heldenhuldezerken voor Vlaamse gesneuvelden, overleed op 31 augustus 1918 aan de gevolgen van een slecht verzorgde blindedarmontsteking in het legerhospitaal L’Ocean 2 in Vinkem. Als frontsoldaat-kunstenaar was hij opgenomen in de artistieke sectie van de legerleiding die de bescherming van koningin Elisabeth genoot. Hij staat geboekt als een van de Vlaamse IJzersymbolen, wiens beeltenis gebeeld - houwd staat op de Paxpoort in Diksmuide. Ook Achiel Van Sassenbrouck behoorde sinds 21 september 1917 tot deze selectieve groep schilders van het leger, op voor - spraak van Maria Elisabeth Belpaire, mecenas binnen de Vlaamse Beweging en oprichtster van de frontsoldaten - krant De Belgische Standaard, de spreekbuis van menig kunstenaar. Ook voor Filip De Pillecyn, die in 1917 ophef maakte met zijn pamflet Vlaanderens dageraad aan den IJzer. Het levensverhaal van dit drietal vormt de rode draad voor een plastisch verhaal dat de samenhang belicht tus - sen geschiedenis, poëzie, literatuur en kunstevolutie.

 

Vernissage zondag 17 maart 2019 om 16 uur Verwelkoming door Freddy Huylenbroeck, curator id+Art Officiële opening door Lotte Peeters, schepen van cultuur.

Organisatie Heemkring Osschaert & idCollectief Kunstkring Hamme met de medewerking van Archeologisch museum Van Bogaert-Wauters Gemeentelijk Museum Temse Stadsbestuur Diksmuide Verzameling Luc Filliaert, Nieuwpoort Stichting Kunstschilder Joe English vzw, Brugge Verzameling Luc Buyle, Hamme Filip De Pillecyncomité, Hamme Particuliere verzamelingen

tags: