Hoogdruk: eeuwenoud maar nog steeds even boeiend en overweldigend

 

Een 35-tal geïnteresseerden hadden gevolg gegeven aan de oproep tot het bijwonen van de hoogdrukdemonstratie op zondag 3 juni in het id+center. Graficus Guido Mariman belichtte zowel de geschiedenis als het materiaal, de drukprocédés en de verschillen tussen houtsnede, houtgravure, lino en stempeldruk. Verwijzingen naar de Japanse houtsnede, het ex libris en boekillustraties onderstreepten perfect het samengaan tussen artisticiteit en ambachtelijkheid. Ook de diverse herkenningswijzen tussen hoog-, diep- en vlakdruk vormden een interessant gegeven, zeker voor de beginnende grafiekverzamelaar. Hoogtepunt was uiteraard het drukken van een prent zelf, dat op manuele wijze werd uitgevoerd. Een tijdrovend en precies werkje, vermits alle inktvlakken bij de reproductie even intens moeten zijn. Ervaring is hierbij dan ook geen ijdel begrip.

tags: