Hoogdruk

 

 

van 26 mei tot 10 juni 2018

 de houtgravure, de hout- en linosnede

 

De houtsnede of xylografie is een grafische techniek die net als de houtgravure, de linosnede, de stempeldruk en de kartondruk tot de hoogdruk behoort. Daarbij wordt het af te drukken beeld dus in de hoogte uitgespaard. Alles wat wit moet blijven, wordt uitgesneden met beitels, messen en gutsen in langshout of in kopshout. Bij langshout zijn de blokken verzaagd in de richting van de houtvezel. Hiervoor wordt meestal hout van fruitbomen gebruikt. Kopshout, loodrecht op de vezel verzaagd, laat een fijnere verwerking toe en is daarom geschikt voor het uitsteken met de burijn. Geschiedkundig is het hoogdrukprocedé bijna zo oud als de mens zelf. Het herhaald aanbrengen van een identiek teken, beeld of versiering in of op was, klei, textiel of perkament door middel van een stempel berust inderdaad op deze werkwijze. De aardappeldruk uit onze kindertijd is ervan een tastbare variante. De vroegste artistieke toepassing van houtsnede is een prent van Chinese oorsprong, gedrukt in de Sutra, een rol boeddhistische teksten daterend uit het jaar 868. Het Westen zag eerst op het einde van de 14 de eeuw houtsneden ontstaan, uitsluitend religieuze onderwerpen. Het maken van blokboeken - met een houtsnede op elke bladzijde - nam een aanvang in 1430, ter vervanging van de tijdrovende miniatuurkunst. Toen op het einde van de 15 de eeuw de typografie met losse letters haar intrede deed, werd de houtsnede overwegend ten dienste van de boekdrukkunst gesteld. Het verval van de houtsnede voltrok zich eind 17 de en vooral in de 18 de eeuw. Enkel devotie- en volksprenten overleefden de terugval, terwijl Japan juist in die periode zijn eerste glansperiode kende. Dit fenomeen speelde dan ook een cruciale rol in het ontstaan van de moderne houtsnede. Op Europees niveau waren het vooral Gauguin, Munch, Valloton en de Duitse expressionisten die de grootste vernieuwers zijn. Bij ons maakten de Vijf rond het tijdschrift La Lumière met Masereel, Minne, Van Straten en de gebroeders Cantré de wederopstanding van de houtsnede tussen de beide wereldoorlogen waar.

De selectie omvat werken van o.a. Guido Mariman, Ben Cloots, Viviane Moortgat, Herman Claus, Katrien Everaert, Leen Huysmans, Lisa Malfliet, Claudine De Voghelaere, Louis-Paul Boon, Frans Masereel, Joris Minne, Gerard Gaudaen, Theo Humblet, HAP Grieshaber, Jan Scheir, Remi Van Praet, Ward Dijck, Frank-Ivo Van Damme, Maurice Haccuria, Marnix Everaert.

Vernissage zaterdag 26 mei 2018 om 11 uur

Demonstratie hoogdruk zondag 3 juni om 16 uur door graficus Guido Mariman.

tags: