Crux interpretum: uitnodiging

 

idCollectief vzw Kunstforum Hamme presenteert: 


Crux Interpretum

van zaterdag 4 tot en met zondag 19 november 2023

De bleke man leerde hen bidden met
het teken van het kruis. Hij vond 2 aders:
van de rubberboom en die van hen.
En nu? Wie weet waarheen het kruis ons leidt.


Zo besluit Etienne Colman zijn gedicht: Het kruis te vaak verkeerd gebruikt. Het kruis als symbool is zeer verscheiden en complex. Deze thematische tentoonstelling gaat dieper in
op de mogelijke betekenissen van het kruis en het kruisbeeld, onderzoekt de diverse facetten en varianten die een kruis veruitwendigt: de historische context, de religieuze impact, het christelijk herinneringsteken aan de Passio Christi, het kruis in fauna en flora, in de volkskunst, in de literatuur en in de beeldende kunst, zowel de artistieke visie vroeger als vandaag. In de kunstwereld is het kruis steeds een interpretatief thema geweest. Vertwijfeling en verwondering, smart en zonde, tragedie en wanhoop, lijden en dood zijn doorheen de tijd oneindig vaak voorgesteld met het kruis als bindteken, al dan niet vanuit een religieus perspectief. De kruisvorm én de aansluitende kruislegende worden sinds mensenheugenis door ontelbare mensen gekoesterd, op uiteenlopende plaatsen vereerd, maar ook verworpen en misbruikt.

De interpretatie van het kruis, waarmee de mens een zekere vorm van sacraliteit wil verwoorden en waarin op symbolische wijze zelfs de kern van het christelijke geloof is samengevat, is breed, divers en intrigerend. Het kruis heeft sowieso zijn eigen aantrekkingskracht, mede vormgegeven door een reliekencultus, door kruistochten en pelgrimages, door het visuele aspect van het middeleeuwse geheugen vervat in kerkschatten, retabels en architectuur. De jaarringen van het kruishout zijn eigenlijk reële dragers van al deze denkbeelden. Een aantal artistieke meditaties op het Crux Interpretum is het leidmotief van deze tentoonstelling, waarin kunstenaars van het idCollectief transposities tonen van de kruislegende en van kruismotieven, al dan niet herkenbare iconografische echo’s van het passieverhaal, vertaald naar de algemene thematiek van lijden en dood in zijn veelzijdige gelaagdheid. De kruislegende fungeert hierbij als veelkantige metafoor voor persoonlijke ervaringen en eigentijdse situaties, waardoor de vertrouwde motieven een nieuwe aanpak en eigen inhoud werden ingeblazen. De kunstenaars vandaag lezen en herlezen, tekenen en hertekenen, becommentariëren het oude geloofsverhaal en zijn verwonderd participant van het gebeuren. Op wisselende wijze is de kunstenaar in zijn werk aanwezig. Het menselijk subject versus de geschiedenis. Vraag is of de kunstenaar zich in dienst stelt van dit verhaal of het gegeven eenvoudig in dienst neemt en plastisch gebruikt.

Hun werk staat in dialoog met archeologische artefacten uit de verzameling van het museum Van Bogaert-Wauters, met devotionalia, kruisbeelden en objecten uit de rijke collectie van Heemkring Osschaert, met liturgische textiele kunst uit het archief van de Sint-Pietersbandenkerk, met 18de-eeuwse missalen, gedrukt bij Plantijn in Antwerpen en eigendom van de kerkfabriek van Moerzeke en van Kastel.

Deelnemende kunstenaars:
Christine Morren ▫ Herman Claus ▫ Katrien Everaert ▫ Linde Fobe ▫ Luc Verbist ▫ Patrik Rogiers ▫
Hilde Goossens ▫ Rudy Mettepenningen ▫ Jef Mouton

Dichters: Etienne Colman ▫ Patrick Auwelaert ▫ Pierre Mahy

Locatie: De Meesterwoning | Documentatiecentrum voor lokale geschiedenis, Hospitaalstraat 26 - Hamme

Open:van zaterdag 4 tot en met zondag 19 november, elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.