Kunst onderweg

 

zondag 30 april – 14-18u

Zondag 30 april hebben het Kunstforum van De Koolputten en het idCollectief Hamme vzw in gemeenschappelijk overleg een parcours uitgestippeld dat de kunstzinnige eigenheid langsheen de beide Durmeoevers in de kijker zet. Op maar liefst 16 locaties zetten musea, galeries, ateliers en particuliere collecties hun deuren open tussen 14 en 18 uur. Dichter Etienne Colman (die op 21 mei zijn nieuwe dichtbundel Zonde van het leven voorstelt in De Koolputten) is nu eveneens het aanspreekpunt. Tussen 16 en 17u maakt hij deel uit van De geslepen pen van idCollectief en leest hij in het idCenter voor woord, beeld & geschiedenis te Hamme enkele gedichten uit vorige bundels voor, veelal poëzie die de kunstenaar als thema heeft. Op deze locatie loopt er tevens een thematische expositie onder de noemer De intimiteit van papier, een fototentoonstelling Atelierbeelden van kunstfotograaf Rudy Mettepenningen, en kan je in het archeologisch museum terecht voor de presentatie: DNA van de vroege middeleeuwen, een selectie bodemvondsten uit de Durme- en Scheldevallei die de periode tussen 450 en 1000 bestrijkt. In Hamme kan je verder nog een kijkje nemen in de Heemkring Osschaert, het bakkerijmuseum in de molen De Grote Napoleon waar het strijkkwartet L’Amicitia te gast is, en in de ateliers van respectievelijk Katrien Everaert (keramiek) en Maurice De Clercq (ijzersculpturen). Het nieuwe academiegebouw op de markt profileert zich in dit project met een meterslange raamexpositie die zowel de schilderkunst als de beeldhouwkunst en de keramiek belicht. Tussen de Mirabrug en Waasmunsterbrug of anders gezegd, tussen De Koolputten en het vrijetijdcentrum De Meermin, krijg je als het ware een lang uitgestrekt lint vol kunst doorheen de vallei van de Durme. Niet enkel natuurschoon, ook architectuur en monumenten zullen je aandacht opeisen. In de Koolputten staat een dubbeltentoonstelling op het menu. Via het onthaal word je naar de B&B geleid waar steenbeeldhouwer Jef Mouton onderdak heeft gekregen. De bewegwijzering volgend, kom je nadien terecht in het Kunstforum waar je ondergedompeld wordt in een lentefris kleurbad van constructivist Georges De Meerschman. Op de Dries te Sombeke biedt Raf Vandermeulen je in de Sint-Rochuskerk een orgelrecital aan, waar de muzieknoten van Bachs partituur ook een kalligrafische verwerking krijgen door Nicole Roggeman. Schuin tegenover de kerk wandel je verder naar het Natuurhuis, waar een dialoog zich ontspint tussen het werk van Edmond Verstraeten en de eigentijdse visie van twee textielkunstenaars (Lut D’Hondt en Pétra Vanwichelen) en houtbeeldhouwer Luc Schelstraete. De woonst in de Dommelstraat 124 vormt de thuishaven voor een unieke verzameling Waasmunsterse kunstenaars van vroeger en nu. Bovendien geeft de vrouw des huizes tekst en uitleg bij haar textiele kunst en installaties. Net als aan de overkant staan ook in Sombeke de deuren van ateliers open voor de bezoeker: in de Wareslagestraat kom je terecht in de wondere wereld van Ben Kockelkoren die het midden houdt tussen kunst, wetenschap en archeologie. Het atelier van Herbert Rumes in de Dommelstraat ademt de geest van de impressionistische toets uit en de kunstenaar laat hier zien dat hij de artistieke genen van zijn grootvader Edmond Verstraeten heeft gekregen. In de O.L.V.-kerk heeft de Roosenbergabdij onlangs haar schatten terug opgesteld. Een must voor de geïnteresseerde in monastieke geschiedenis, terwijl Christine Roggeman onder de titel To adore in Kasteel Blauwendael een selectie recent schilder- en tekenwerk brengt. In het vrijetijdcentrum staat reeds enige tijd de sculptuur Oogscheut van Paul Gees, maar nu de site zijn voltooiing met het administratief centrum en herbestrating van de omliggende infrastructuur heeft gekregen, toont het metershoge beeld in Cortenstaal nu pas zijn ware gelaat. In de ingang van De Meermin ter hoogte van de bibliotheek staan een viertal cubes van beeldhouwer Luc De Man opgesteld, terwijl ter hoogte van de cafétaria het gitaarduo Jaam tussen 15 en 16 uur je terug katapulteert naar de muziek uit the golden sixties.

Een programmaoverzicht met routeplan is ter beschikking, zowel in het idCenter te Hamme als in De Koolputten te Waasmunster. De organisatie van dit event wenst je een aangename zondag ergens (met de fiets) onderweg langsheen de boorden van de Durme.

 

idCollectief vzw: Sint-Jansstraat 27, 9220 Hamme - zondag 30 april – 14-18u
De Koolputten Kunstforum: Koolputten 2, 9250 Waasmunster - zondag 30 april – 14-18u