Lidmaatschap 2022

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Beste kunstvriend(in),

Het covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende varianten hebben het voorbije jaar letterlijk in de dieperik gestampt. De culturele sector en vooral het verenigingsleven – dat voor het overgrote deel beroep doet op vrijwilligerswerk – werd lelijk toegetakeld. Ieder zat (en zit zelfs vandaag nog) op zijn tandvlees, komt niet aan de bak en kan het geplande beleid moeilijk of zelfs niet uitvoeren wegens de opgelegde beperkingsmaatregelen van de overheid. Creativiteit en inventiviteit waren broodnodig om het hoofd boven water te houden, zeker wat de financiën betrof. De communicatie met de leden van de vriendenkring is danig verstoord en herleid tot het strikte minimum, wat zeker niet het uitgangspunt is. De kunstsector is overduidelijk afhankelijk van menselijk contact en laat dit in deze crisistijd nu juist taboe geworden zijn.

Verbinding is niet onbelangrijk en dit collectief belang staat nu meer dan ooit centraal. Nood breekt wet en ook wij zoeken volop naar alternatieven om de communicatie met ons publiek
enigszins te herstellen. En in deze context is het lidmaatschap een primordiaal uitgangspunt om die verbinding te realiseren. Kunstbeleving, erfgoed en geschiedenis voor een groot publiek stimuleren en verder uitbouwen, ook in dit nieuwe werkjaar, blijft dan ook onze belangrijkste uitdaging. En hiervoor willen wij, zoals vanouds, beroep doen op uw steun en vertrouwen.

In februari 2020, bij de herstart van de vereniging als juridisch onderbouwde vzw, hebben wij reeds gemeld dat wij toekomstgericht eerder projectmatig zouden werken. Voor het nieuwe werkjaar betekent dit (uiteraard onder voorbehoud van de impact van de omikronvariant die blijkbaar een vijfde golf inluidt) de volgende projecten:
- Het sociale project Plankenkoorts: een project voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij het reguliere vrijetijdsaanbod, en wij mee helpen uitwerken op vraag en in samenwerking met het Parket te Dendermonde en de respectievelijke gemeentebesturen van Hamme en Dendermonde
- Het Bachproject (reeds twee keer uitgesteld wegens de gekende redenen) dat op 1 april van start gaat en de diverse disciplines film, woord, poëzie, muziek, fotografie en beeldende kunst laat vervloeien tot één groots Gesammtkunstwerk met de geniale componist en de Passio Chisti als leidraad (beeldentuinen, poëzieroute, expositie op diverse locaties)
- Einde van de zomer pakken wij uit met een groots project: circus humanus, als de zotskap spreekt … Het thema ontsluit het menselijk masker als tweesnijdend zwaard en verwijst naar de dubbelmoraal in de samenleving door de eeuwen heen, illustreert de diverse interpretaties van begrippen als zonde, liefde en dood, ironie en burleske in onze geciviliseerde Westerse maatschappij. Aanknopingspunten hierbij zijn o.a. De lof der zotheid van Erasmus en de herdenking van de Sint-Pietersfeesten in 1947 (75 jaar geleden) die 10 jaar later zouden leiden tot de oprichting van de Hamse Wuitens en de heropstart van carnaval. In dit concept wordt zowel het beeldend aspect als het historisch en folkloristisch element uitgewerkt.
- In het najaar (oktober) starten wij de reeks Tweespraak op, waarbij telkens een dialoog tussen twee leden van idCollectief aan bod komt, soms in confrontatie met een werk van een (inter)nationaal gerenommeerd kunstenaar. Dit jaar is het forum voorbehouden aan Katrien Everaert en Rik Annerel.
- Buitenshuis proberen wij uiteraard ook onze kunstenaars te laten deelnemen aan tentoonstellingen, zoals in de Koolputten bijvoorbeeld waar nu van 16 januari tot 27 maart drie leden geselecteerd zijn op het thema van het zelfportret: Luc Verbist, Herman Claus en Patrik Rogiers die in het gezelschap komen te hangen van topnamen als Ensor, Delvaux, Peiser, Bertrand, Tilley, Van Sassenbrouck, Verpoorten, … In de zomer is Ben Kockelkoren uitverkoren om in het gezelschap van o.a. Panamarenko, Koen Van Mechelen, Bob Stikkers en Maarten Vanden Eynde het thema Kunst en wetenschap vorm en inhoud te geven.

2022 belooft boeiend te worden … als corona zich tenminste koest houdt !!!

Mogen wij u dan ook vragen u opnieuw als lid van onze vriendenkring voor 2022 te laten registreren.
Kies de formule die bij u past :
- Bronzen handdruk kost € 25 (Een tweede lidmaatschap binnen hetzelfde gezin kost € 10 extra)
- Zilveren handdruk: als steunend lid betaalt u € 35 (om als echtpaar te kunnen genieten van de diverse voordelen, is ook hier de regel van € 10 hier van toepassing)
- Gouden handdruk: beschermend lid bent u voor € 50. (dezelfde regel van € 10 geldt ook hier). Deze formule is ook van toepassing op het lidmaatschap van de aangesloten kunstenaars.
- Diamanten handdruk is bedoeld voor sponsors, vanaf € 100 op jaarbasis.
Leden die de bronzen en zilveren handdruk kiezen ontvangen een prent, gemaakt door ons lid Patrik Rogiers. De prent, fotografisch overgezet en digitaal bewerkt vanuit een schets die als basis heeft gediend voor zijn project rond Bach, is genummerd en getekend door de kunstenaar. De gouden en diamanten handdruk hebben recht op diezelfde prent die echter handmatig is bijgewerkt, waardoor in feite een unicum is ontstaan. Bovendien ontvangen de sponsors alle edities die tijdens dit jaar zullen verschijnen (drie stuks) gratis.

Betaling van het lidmaatschap kan door overschrijving op rekeningnummer BE76 0682 2523 1195 van idCollectief Hamme, Teneinde de administratie vlot te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de storting liefst vόόr einde van januari 2022 te willen doorvoeren.

Houd het ondertussen gezond en veilig. Wij wensen jullie alvast een virusvrij jaar toe.

Met hartverwarmende groeten,
Namens het bestuur van idCollectief Kunstkring Hamme
Freddy Huylenbroeck