Het domein van de abdij van Lobbes in Waas

 

29 september t/m 14 oktober 2018

de historiografie van het Middeleeuwse Hamme en Tielrode

Documentaire tentoonstelling

De presentatie ontvouwt een evolutiebeeld en een synthesevorming van de kerstening door de Henegouwse abdij van Lobbes in onze streken vanaf de jaren 868, met accent op de uitgebate domeinen te Tigelrotha (Tielrode), te Ham (Hamme) en te Nutbeke (Ekelbeke nabij Hamme-Zogge), die toen gesitueerd waren in de gouw van Waas. Aan de hand van kaarten, foto’s, documenten en artefacten wordt de historiografie geschetst, zowel op het vlak van uitbating als van de religieuze impact, het geografisch ressort en de eraan verbonden domaniale en pastorale rechten die tot het einde van de Ancien Regime van toepassing waren. Ook de bijzondere hagiografie rond de figuur van Sint-Renildis, de mythische schenkster van de Lobbes-domeinen in Waas, worden gekaderd binnen deze historische context. 

Vernissage op zaterdag 29 september 2018 om 15 uur met verwelkoming door Freddy Huylenbroeck, curator id+Art en toelichting door André Van Bossche, directeur archeologisch museum - Officiële opening door Herman Vijt, burgemeester

 

 

tags: