Over ons Collectief

 

Van oudsher is Hamme een bakermat van artistiek en cultureel bruisend leven. Getuige daarvan is niet enkel de directe en vaak stereotiep gebruikte liaison met de neoromantische schrijver Filip De Pillecyn (Hamme, 1891 - Gent, 1962) en zijn poëtische vertaling van Mensen achter de dijk, maar dan refereer ik vooral aan de talrijke talentvolle schilders en tekenaars die zich in de jaren 1930 spontaan groepeerden in een kunstkring. 

De meeste van deze Hamse meesters hadden hun eerste aspiraties opgedaan aan de toenmalige tekenschool bij directeur De Keersmaecker, maar profileerden zich vooral als autodidact met een artistieke begaafdheid aan kleur, lijn en volume. Namen als Jef De Boeck, Albert Van Hecke, Chrétien De Neve, Achiel De Wolf en Eduard Pas zijn ondertussen uitgegroeid tot een lokaal begrip. Maar ook schilders met een degelijke academische opleiding zoals de gebroeders Casimir en Karel Heymans, Maurits en René Tilley, Roger Cools en inwijkeling Achiel Van Sassenbrouck lieten hun sporen na, zelfs op de nationale kunstscène. Vandaag doen de beeldende kunsten in Vlaanderen het uitstekend. De academies barsten uit hun voegen; honderden ateliers zijn evenveel broeiplaatsen van artistiek en intellectueel leven, dat zijn neerslag vindt in musea, galeries en kunstcentra.

Onze Wuitensgemeente past volledig in dit plaatje.

Onder de noemer idCollectief wordt op 23 februari 2002 door een aantal oud-studenten van de plaatselijke academie voor beeldende kunst en enthousiaste kunstliefhebbers en verzamelaars een artistieke vriendenkring opgericht, waarvan id+Art vzw afdeling Hamme het peterschap op zich neemt. Als autonoom werkende vereniging naast de galerie beoogt het collectief vooral de uitbouw van een constructief discussieplatform voor kunst, cultuur en geschiedenis, zet zij zich in het bijzonder in voor de bevordering en de uitstraling van beeldende kunst in de regio. In deze context organiseert de vereniging onder meer wisselende thematische tentoonstellingen met eigen kunstenaarsleden in combinatie met nationale en internationale gastexposanten, lezingen, exclusieve ontmoetingen met kunstenaars en beleidsverantwoordelijken uit de culturele sector, concerten, literaire activiteiten, excursies en symposia rond actuele thema’s. Het Collectief bouwt tevens een informatiecentrum en kunstbibliotheek uit die op vraag kan geconsulteerd worden. Tevens verschaft zij advies bij de uitbouw van een kunstcollectie en speelt een bemiddelende rol bij schattingen inzake kunstbezit, aan- en verkoop, verzekering of verdeling. idCollectief ijvert ervoor dat kunst toegankelijk en bespreekbaar is voor het grote publiek. Op 20.02.2020 werd de vereniging omgevormd tot een eigen vzw die toekomstgericht een meer projectmatig gedifferentieerd beleid zal voeren. 

 

↑ Terug naar boven