Over ons Collectief

 

Van oudsher is Hamme een bakermat van artistiek en cultureel bruisend leven. Getuige daarvan is niet enkel de directe en vaak stereotiep gebruikte liaison met de neoromantische schrijver Filip De Pillecyn (Hamme, 1891 - Gent, 1962) en zijn poëtische vertaling van Mensen achter de dijk, maar dan refereer ik vooral aan de talrijke talentvolle schilders en tekenaars die zich in de jaren 1930 spontaan groepeerden in een kunstkring. 

De meeste van deze Hamse meesters hadden hun eerste aspiraties opgedaan aan de toenmalige tekenschool bij directeur De Keersmaecker, maar profileerden zich vooral als autodidact met een artistieke begaafdheid aan kleur, lijn en volume. Namen als Jef De Boeck, Albert Van Hecke, Chrétien De Neve, Achiel De Wolf en Eduard Pas zijn ondertussen uitgegroeid tot een lokaal begrip. Maar ook schilders met een degelijke academische opleiding zoals de gebroeders Casimir en Karel Heymans, Maurits en René Tilley, Roger Cools en inwijkeling Achiel Van Sassenbrouck lieten hun sporen na, zelfs op de nationale kunstscène. Vandaag doen de beeldende kunsten in Vlaanderen het uitstekend. De academies barsten uit hun voegen; honderden ateliers zijn evenveel broeiplaatsen van artistiek en intellectueel leven, dat zijn neerslag vindt in musea, galeries en kunstcentra.

Onze Wuitensgemeente past volledig in dit plaatje.

Onder de noemer idCollectief wordt op 23 februari 2002 door een aantal oud­studenten van de plaatselijke academie voor beeldende kunst en enthousiaste kunstliefhebbers een kunst­ en vriendenkring opgericht in de schoot van galerie idplusart vzw, die het peterschap van de groep op zich neemt.

Als autonoom werkende vereniging naast de galerie, beoogt het idCollectief :

- De uitbouw van een constructief discussieplatform voor kunst en cultuur
- De bevordering en uitstraling van beeldende kunst in de regio
- De bescherming, aanmoediging en uitdraging van de artistieke en maatschappelijke belangen van haar kunstenaarsleden
- Het stimuleren van de werking van de galerie door het organiseren van projecten in eigen beheer of in samenspraak met derden (uitstappen, lezingen, exposities, ...) 

 

Over ID+Art

ID+Art is een vereniging van zowel kunstkenners als kunstliefhebbers. Dit privé-initiatief wordt gerealiseerd op basis van vrijwilligerswerk. In de diverse vestigingen vindt u verschillende kunstenaars en een grote variatie aan stijlen en disciplines onder één dak. Wij gaan er prat op u een breed palet aan kunst van 1900 tot heden te kunnen aanbieden.

ID+Art heeft vanaf 10 juni 2005 officieel zijn maatschappelijke zetel in het gerenoveerde neogotische Maaltebruggekasteel. De bijeenkomsten van de bestuursgroepen vinden er plaats en van daaruit wordt het tentoonstellingsbeleid van de diverse vestigingen vorm gegeven.
Naast de exposities organiseert de kunstvereniging ook lezingen, exclusieve ontmoetingen met kunstenaars en beleidsverantwoordelijken uit de culturele sector, concerten, literaire activiteiten, discussiegroepen rond actuele thema’s.
ID+Art bouwt tevens een kunstbibliotheek uit die op vraag kan geconsulteerd worden.

ID+Art beschouwt het als opdracht om hedendaagse kunstenaars van hoog artistiek niveau zuurstof te geven. Wij zijn voortdurend op zoek naar inter-nationaal talent dat vernieuwend werk brengt. Anderzijds stimuleren wij talentrijke kunstenaars uit onze Vlaamse regio. De zorgvuldig door ons geselecteerde kunstenaars promoten wij via verschillende kanalen.
ID+Art ijvert ervoor dat kunst toegankelijk en begrijpbaar is voor het grote publiek. Daarom focussen wij ons naast het galeriegebeuren, op projecten in openbare ruimten zoals Kunst in het park (Gent), Jardin d’amis (Hamme) of Binnenste Buiten (parking zeedijk Knokke).
Tenslotte biedt id+Art aan kunstkenners en verzamelaars een forum voor ontmoetingen en discussies.

 

↑ Terug naar boven

Volg ons op Facebook

Inschrijven op de nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
Please wait