Annette Defoort

 

 

15/11/2015 - 20/12/2015

Kunstsalon 

 

Met een typische opbouwtechniek laat Annette Defoort haar kleivormen en wezens verstenen in een hiëratische pathetiek van gevoel, geweten en gebaar. Deze gestalten beantwoorden niet aan de klassieke schoonheidsnormen. Wie de maatstaven van de klassieke beeldhouwkunst hanteert, zal vrijwel uitsluitend onvolkomenheden vaststellen. Geen enkele proportie strookt met het ideaal van de klassieken.

Bij de omschrijving van haar oeuvre zou ik gewag durven maken van de veruitwendiging van de schone schijn van een lelijke realiteit, van het esthetiseren van verval en vergankelijkheid. Deze figuren zijn anders dan wij en dit anders-zijn heeft in het oeuvre van Annette Defoort een eigen, intrinsieke betekenis die ze zelf omschrijft als een eigenzinnig luisteren naar de stem van de aarde. Deze wezens zouden kunnen stammen uit de vroegste eeuwen van de menselijke beschaving of uit prehistorische tijden: krachtige robuuste torso’s met een opvallend kleurrijke structuur die de lijfelijkheid als een bonte bekleding toedekt; karakterkoppen die ogen als restanten van kariatiden verteerd door het vuur en als feniks herrezen, maar dierenbeelden (met voorkeur voor de hond) die evenmin moeten beantwoorden aan het schoonheidsideaal van een of ander ras.

Veeleer onderstrepen zij het bewustzijn dat mens en dier op eenzelfde wijze animale wezens zijn, compagnons de route. Binnen haar figuratie heeft de fantasie vrij spel en komt zij in werken als Castiglione of Chico zelfs heel dicht in de buurt van visionaire kunstenaars als Bosch, Breughel en Ensor. De typisch Vlaamse fantastiek heeft in haar oeuvre dan ook een waarlijke erfgenaam gevonden. 

 

De expositie loopt tot 20 december en is vrij toegankelijk iedere zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

Tijdens de finissage op zondag 20 december wordt om 16 uur een poëziemoment ingebouwd: “Met een handdruk in gedachten” brengt een mengeling van brieffragmenten en gedichten geschreven naar aanleiding van de 125ste sterfdag van Vincent van Gogh. De toegang is gratis. Vermits het aantal plaatsen beperkt is, is reservatie evenwel noodzakelijk (0476 28 31 94) 

 

 

 

↑ Terug naar boven 

tags: